Jak interiérové studio pomáhá včasnému dokončení stavby

Řízení stavby je časově i organizačně velmi náročné, mnohdy je to tolik práce, že by mohla být zaměstnáním na plný úvazek. Drobné omyly jsou v takovém shonu pochopitelné, jejich hromadění ale vede k nežádoucím průtahům. Spoustu starostí si však můžete ušetřit: stačí včas oslovit interiérové studio. A včas znamená ještě ve fázi hrubé stavby.

Přečtěte si, proč s oslovením interiérového studia neotálet.

Po skončení hrubé stavby je pozdě

Na průběh stavebních prací dohlíží obvykle dva lidé: architektonický dozor, který se stará o to, aby výsledná stavba odpovídala záměru, a technický dozor, který v podstatě plní roli kontrolora kvality.

Jestliže je součástí projektu interiér na míru, nestará se ani jeden z nich o připravenost hrubé stavby pro jeho montáž. Všechny „detaily“ si musí ohlídat samo studio, které interiér realizuje. Jestli jej tedy přizvete až k dokončené stavbě, možná bude nezbytné některé části přebudovat, případně vás čeká řada kompromisů.

Mezi nejčastější nedostatky patří nevhodně umístěné radiátory, chybějící příprava pro kotvení či špatně umístěné rozvody. Pokud interiérové studio provádí pravidelné kontroly, na chyby upozorní včas, čímž zabrání průtahům a vícepracím.

Příklad z praxe: Ukotvení skleněného zábradlí

Nevyhovující příprava pro osazení skleněného zábradlí.
Na fotografii je vidět nevyhovující příprava pro osazení skleněného zábradlí. Špatně jsou kotvy pro sádrokarton, které jsou v místě kotvení skla, navíc sádrokartonový profil zasahuje do místa, kde bude sklo.
Po úpravě. Sádrokarton je již kotven v jiných místech a profil držící sádrokarton je seříznut.
Po úpravě. Sádrokarton je již kotven v jiných místech a profil držící sádrokarton je seříznut.

Úspěšně osazené zábradlí.

Úspěšně osazené zábradlí.
Úspěšně osazené zábradlí.

Úspora času, peněz a nervů

Dohled ze strany interiérového studia není samozřejmostí, dobrá studia jej však nabízejí automaticky. Stavební dozor tak může posloužit i jako kritérium pro hodnocení celkové kvality služeb. Každopádně platí, že čím lepší interiérové studio, tím důsledněji bude hlídat průběh stavby. A tím více peněz, času a nervů vám ušetří.

My například stavbu pravidelně navštěvujeme a pečlivě dozorujeme jednotlivá řemesla, abychom zabránili komplikacím. Jdeme však nad rámec pouhého „hlídání detailů“ a bereme na sebe starosti, které by jinak připadly klientovi. Aktivně komunikujeme se stavební firmou, abychom zabránili zpoždění a do puntíku tak splnili, co jsme slíbili. Dozorování stavby navíc považujeme za tak zásadní pro zdárný výsledek, že jej vykonáváme bezplatně.

Chystáte se stavět? Chtěli byste zkonzultovat svůj projekt? Ozvěte se nám!

Sdílet na: